Svjetla velegrada

Stanovao je u kući do moje, sretali smo se gotovo svak dan, ujutro, pa opet navečer, on bi se nasmiješio, mahnuo bi mi rukom, sporo prošao. Uvijek je na glavi imao crnu šubaru, na licu masku, uvijek u zimskom kaputu. Znao sam da je iz Pakistana i da se zove Ali. Kao Muhamed Ali, kao junak Fassbinderovog filma. I ja bih njemu mahnuo. Drugi susjed mi je jutros rekao da je jučer umro, „Bio je dobar komšija”, dodao je. „Tužno” – rekao sam, ali nisam više ništa pitao. Fassbinderov film se zvao Svi drugi su Ali

Predrag Finci 17. 11. 2022.