Svi smo mi muslimani

za Borku Pavićević 

 

Na granici kod Malog Zvornika
U dupke punom autobusu
Čekamo propust
Za Sarajevo – 

 Vođa nam je puta B. Pavićević 

Ulaze uniformisani prašinari –
Od ruha prepoznajem
Tek šatorsko krilo

Ima li braćo ovde muslimana –
Ako vas ima de polako
Sad dignite ruke

Bošnjaci Albanci Srbi i Hrvati –
Svi dojednoga podižemo
Ruke, čiste 

A bradati vapi –
O Paraskevo o presveta
Ove njine uparene straom
Ruke muslimanske sve su iste 

 (1996-2019)

 

Šaban Šarenkapić 30. 06. 2022.