Sve

Sve što sam radio, što sam propuštao,
Ili odbijao da činim, sve što sam rekao
Ili prećutao, ili odbijao da kažem,
Sav moj život dio je velikoga
Nesporazuma sa ovom kasabom
Koji traje pedeset i šestu godinu.
Sve je bilo nesporazum izuzev onog
Što sam pisao, a niko ne čita,
Ko zna je li čitao ikad,
I više nema ni jedan razlog da čita.
Ovdje sam još isključivo zato
Što imam grob u koji jednom ću i ja leći.
Te dosta.

14. 6. 2018.

Marko Vešović 16. 06. 2019.