Šutnja predizbom

(skica za šetnju)

 

                      ____         za Anu i Miljenka 

Otelo se bogu ljeto ko majci dijete
Čardaci vratima što škripe – ječe

U vrećama u izbama načamljeno vrijeme
O kecelje djetinjstva nam obrisale nene

Djedi ko leptiri sa šarenim krilima karata
S francuzicama i micama

Lebde razdriješeni od kravata

Osušio se dinamit iz kog je mogla
Procvjetati čatrnja, kurdela se presvukla ko zmija

Zastava s munare izborne plakate linja

Mijenjamo sjećanja sa vjetrom što pirka
Što jablanove na Đulića čajerima dira

Ko da duše umrlih njima usisava

Almin Kaplan 10. 08. 2018.