Subota

Sve što je najljepše –
Na pijaci.

Jabuke branice
U sepadima
Ko zvijezde
u izvorima.
Sir u žutim kacama

Na samarima.
Djeca za začuđenim ovcama
niz put.
Umjesto pjetlova
svitanje javlja
fijukom brezov prut.

Subota.
Ko na mravinjaku.
sva pijaca miriše
mojim selom.
S vagom u ruci
kraj kace
kao uvijek
moj otac stoji
gospodske ruke i usta
dok sir probaju gleda.

Navečer
uz klanac

konji će mršavi
roptati
i djeca umorna
na samarima drijemati.
Ugasiće se svjetla
i grad će otići
pod jorgane.
Brezovom metlom
čistač će sa pijace
lijeno selo moje pomesti
i noć će umorna
na obrisanu kaldrmu
sjesti.

Faiz Softić 05. 06. 2022.