Stric Nikola u Rimu

Uz Dan pobjede nad fašizmom

Moj stric Nikola, prvi slijeva, u Rimu 1944/45 pri osnivanju Jugoslovenske avijacije, u engleskoj uniformi, jer su Englezi davali logistiku i cijelu obuku. Inače je prošao Sutjesku i Neretvu kao komandir čete.

Mladen Pikulić 09. 05. 2014.