Strašno mi se spava

Ozaren sam, jer posmatram kako blista Gaza,
različit im jezik, a srcem su bratski povezani,
Palestinci i Jevreji kao ljudi na istoj su strani,

ekstatično zagrljeni, dok im pjeva Ofra Haza
No zakratko Svemoćni mi dopusti da sanjam,
oslovi me, pa mi veli: Ja sam onaj koji jesam,

i ne želim, od stvarnosti, u laž da te sklanjam,
izabrana dva naroda, isti prostor im je tijesan,
nastupit će skoro i presudna, bezizlazna faza,

a Izrael, ili Palestina, obećana za ta puka oba,
državom će biti, po imenu Sveta Hekatomba!
Saslušah ga pomno, pred Svevišnjim skrušen,

glas zamuknu, a ja ostah beznadežno smušen,
no od tada pouzdano znadem kako ova glava
neće umjet da razluči šta su snovi, šta je java,

ali budan ne bih htio biti, strašno mi se spava,
i da ništa od ovoga utrnulē misli mi ne pamte,
te narode i te čudne grmove što uvijek plamte

Amir Brka 08. 11. 2023.