Stradanje Mehe Sidrana/1

Šarena laža političkog uspona Zbog čega stradava Mehmed Sidran, 1949. godine, dvanaest mjeseci i tri dana nakon što je uzdignut visoko, imenovanjem na mjesto “vršioca dužnosti upravnika u Upravi za radnu snagu” Ministarstva rada Narodne republike Bosne i Hercegovine? Postoji li, i u čemu je, ako postoji, njegova eventualna krivnja? Pošto je o njoj, i … Continue reading Stradanje Mehe Sidrana/1