Što da vjerujem u Boga

Znao sam vjernika, ne jednoga,
Kome sam morao da zavidim,
A glede mene, to se vidi
I s Trebevića: da sam u Boga,
Vjerovao, bio bih bogalj.

I što da vjerujem u Boga
Ako nisam, za život cio,
Pokrao niti orobio,
Ni ubio nikoga.

A treba iz džigera
Da kreće vjera
Zlikovaca i milionera
Koji su bili polusvijet
A sada su naš cvijet.

I ko da gledam, znam, kad smrtna ura
Kucne, tamo božićna slama
Neće me čekati no go kurac.

Dočim će vjernik, kad ugine,
Dobiti uvlas isto, ama
Boje dugine.

<29.10. 2016.>

Marko Vešović 30. 10. 2016.