Što ako proljeće zaluta 

Pjesma na goranskom te u autorovom prijevodu na bosanski

 

ŠO AKO ZAPTISA PROLJEĆ

.
šo ako proljeć zaptisa
i so vreme ne stigne
šo ako izbrka putoi
kroz m’gle i snegoi
du Gora izgorena

šo ako jagoljike i ženjivari
ne se otvoret
šo ako ljejsan ne pane
i crešne nerazvijene
ostanet

šo ako kukajca ne kukne
kroz granke i ljivađe
šo ako lastojce
zaprene
gnezda i sedala
ne najdet

šo ako dejke i bećari
okapet
čekajeći temnina
vo promke
pokraj reka razlajena

šo ako proljeć ne pukne
i so vreme ne stigne
šo ako ne pahne veterec
i duše navirene
pomiluje

šo ako proljeć navrati
a nikoj
ne go prečeka

(24.02.2018.)

.
ŠTO AKO PROLJEĆE ZALUTA

što ako proljeće zaluta
i ne stigne na vrijeme
što ako se izgubi
kroz magle i snjegove
na putu do Gore izgorene

što ako jaglike i šafrani
ne otvore latice
što ako kiše aprilske ne padnu
i trešnje bez behara
ostanu

što ako kukavica umukne
kroz granje i livade
što ako laste
umorne
ne nađu gnijezda visoka

što ako momci i djevojke
skapaju
čekajuć’ tminu
u sokaku
pored rijeke razmažene

što ako proljeće ne bukne
i na vrijeme ne stigne
što ako vjetar ne puhne
i pomiluje
duše ranjene

što ako proljeće
ipak navrati
a niko ga ne pričeka

Sadik Idrizi 25. 03. 2018.