Štitna žlijezda

Ima je moja draga
Povazdan sa njom razgovara –
Tepa joj: – mila moja,
I moli: – nemoj me,
I ja ću tebe čuvati u svom grlu.

A onda šapatom, kao krijući od nje:
– Jedna je a stotinu ti jada zadaje.
Hrani je sitnim pilulalama
Koje uzima čim zora.

I opet: – mila moja, spavaj…
Spusti glavu na jastuk
I dlan postavi ispod nje
kao da drži tek izleglo pile.

Kaže mi jutros moja draga:
– Ovo govori ona, ne ja –
Pustim joj ponekad na volju –
Da bude lakše i njoj i meni. 

Faiz Softić 09. 04. 2022.