Stih za moju dragu

Dok ti spavaš, ja tebe sanjam.

Predrag Finci 25. 10. 2017.