Stećak o Tesli

Kremiranje je
Posao nekoga tko nema zemlje
Ožiljci naneseni šibicom
Palidrvce po palidrvce
Meni je još strašno
Da se mesnice zovu
Srna ili Milica
Težim 52 kilograma
I za dva dana
Imat ću osamdesetsedam godina
Nemam čime postojati
Meso me napušta
Prelopatano
Dok je tišine u borbenom rancu
Mete ne mogu
Biti među nišanjenima

Darko Cvijetić 11. 10. 2014.