Stanisław Barańczak: Izvukli smo ispravne zaključke iz događaja

Ono što se moglo nabrzinu smo
izvukli iz
zapaljenih kartoteka
bačenih kroz prozor;
nije bilo većih oštećenja:
naša srca su
malo ulijevo,
jetra na desnoj strani,
naša je krv arterijska
i venska (popola),
naše ruke i dalje imaju
po pet prstiju (uključujući palac,
kažiprst, srednjak,
prstenjak, mali), naš
mozak ima dvije polutke
isto kao i naš globus, čija je
spljoštenost i dalje
ravnomjerna s obje
strane, naše rijeke teku
kao i obično prema moru,
a drveće raste uvis,
naše jabuke padaju
okomito, a vodoravno
klize oblaci nad zemljom,
naš dan je svijetao, noć
je mračna, naš kruh je
svagdanji, naša voda
skuhana, kuća je
stambena, novine su
dnevne, a naša su
pera, ah, naša su pera
više nego prije vječna.

 

prev. Đurđica Čilić, 7. 5. ’23.

Đurđica Čilić 07. 05. 2023.