Stand-up koma kome?

Dnevnik jednog penzionera/16

Alem Ćurin 23. 01. 2019.