Šta mi reče Šimborska

U puno nečemu bila sam uspješna
U nečemu sam zakazala –
U posjedovanju

A u posredovanju između
Ravnodušnosti
I očaja

Volela sam:
Izazivala nadu –
Revoluciju: kolijevku žića

Zalud: nadežnost ne nadahnjuje
Historiju, i dobro ju je
Ponekad

Kao i dušu, sahranit:

Od groba
Pjesmaru, boljeg nam nema vodiča

(2021)

Šaban Šarenkapić 26. 09. 2022.