Sreća gluvonijemih

Tokom rata u Sarajevu
zavidio sam jednome
bračnom paru gluvonijemih sunarodnika
iz moga susjedstva.

Bili su pošteđeni da danonoćno slušaju
govore grlatih političara i generala,
izvještaje s fronta i komentare
revnosnih novinara i analitičara,
metafore domoljubnih pjesnika,
kletve i psovke mirnih susjeda

izbezumljenih od stráve.

A da su sami mogli da govore,
ništa lakše no da ostanu
bez jezika
ili bez glave.

2008.

Stevan Tontić 14. 10. 2010.