Srebrna cipelica

Kroz Veliki park, gornjom stranom njega
gde je jedan bašluk obgrlilo drvo,
pa kroz Tina Ujevića do Mejtaša
uspinjao sam se ka Sepetarevcu

melanholično sa knjigom u torbi
i torbom na ramenima

Sve do broja 23.

Sačekala me je tiha ulica,
nikoga u sokaku nije bilo
samo na oknu pendžera
srebrna cipelica

Baš kod broja 23.

Da bih poverovao da sam živ
pošto je mahala bila pusta kao san,
spustio sam se do Hadži-Sulejmanove
nastavio do Kasim-Katibove džamije
napio se vode sa češme šarene
umio sam obraze rumene
pa niz Pehlivanušu
do Muzičke akademije
gde sam začuo zvuke
klasične muzike kroz otvorene prozore
klackajući niz strme basamake

koji su me uverili da ovo nije san
da sam živ i zdrav
da me bole zglobovi i tabani ravni
i da video sam srebrnu cipelicu na pendžeru

Tu kod broja 23.

Srđan Sekulić 27. 07. 2021.