Srebrenica

U djetinjstvu, s majkom, prema Guberu, sretan.
U starosti, sam, s bolom mnogih.

 

Predrag Finci 13. 07. 2020.