Srce Mupovo

Dnevnik jednog penzionera/49

 

Alem Ćurin 18. 09. 2019.