Spjev o četiri počela

(Canto dei quattro elementi)

_______________________Nikoli Šopu

*

Zemaljska proturječja

(Antinomie della Terra)

Zemlja nas podupire i zemlja nas rastače.

Zemlja je živima pod a strop mrtvima.

Sadrži ljuvene vizije: bijele volove na pašnjacima,
stabla, navjestitelje, sela.

Ali klizne li iznenada,
uzapti nas u uzak i mračan četverokut.
Tako je tada teška, a u njoj i mi tako teški!

Mnogo je načina da se izgubimo u zemlji,
a  samo jedan, vjerujem, da se nađemo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         onaj kojemu nas ti poučavaš (blagoslovljen budi, Nikola):
kada svome uzništvu daješ
značenje i prostranstvo zvijezde.

*

Pjesma o vodi u Jajcu

(Canzone dell’ acqua a Jajce)

Voda je otjecala i skakutala
ulicama Jajca, spuštala se nasmijana
poput djeteta, grleno – šalila se
protječući svijetla basamcima;
skrivala se, poskakivala u vrutcima
plesala slapićima u podnožju kućâ.

Poznavala su je sva djeca kao
druga: najveselijega, najslobodnijega.
Kako ga zaboraviti, štogod da su
godine donijele, premda nikakva voda
više nije postojala u njihovoj debeloj prašini
osim gorkoga traga suza?

Voda je gonila svoje stado ulicama Jajca:
Bila je pastir s tisuću sretnih janjčića,
lelujanje hrptenicâ s uvojcima
mekane pjene, izmjenjivanje
odražaja na tekućim runima
u nedužnu hodu.

Pređa od vode i vune
svijala se u srcima jajačke dječice
u potki šutljivih pastorala:
koja u jednom, napokon, nađoše glas,
jer tom su pređom Parke prele
usud pjesnikov.

*

Ljubav dolazi zrakom

(Amore viene attraverso l’aria)

Je li to neka druga ljubav?
Da, čak i ista – ona drevna, ona vječna.
Jer kad se razdvoje tjelesa
ljubavnika, ostaje nestvarna nit
kao spona: pogled, uzdah,
a onda sjećanje. Stoje tada
jedno naspram drugoga i svjetlost su
jedno drugome i vjetar koji je Duh
pa živi onkraj rastočene putenine.

*

Bezbroj vatrenih točaka

(Miriadi di punti di fuoco)

Pale li se na velikim razmacima
ili svjetlucaju iznenadne pod našim nabranim
vjeđama, crveno zrnje pritješnjeno
u mogranju krvi?
________________Kako odgovoriti
tim znakovima, uobličiti ih u
nove abecede? I jesmo li
i sami vatra ili njezina mračna pozadina –
meteori bačeni u noć
ili crni let između osvijetljenih pristajanja?
Stalan je tek plam, kao što stalan mu je rub
vječno gibljiv – više ništa o tome ne razumijem.
Ali netko mu temeljitije poznaje bit
i istraživao je vlastito gorljivo srce
i rojeve zvijezda. Stoga njegove riječi,
i one same profinjena vatra, izazivaju čuđenje
kod slušača, pa u kratku razmaku prizivaju
cijeli svemir: kao sada
u sobi gdje slušamo te,
razmišljajući o tvojoj pobjedi, Nikola,
i o počinku putnika među zvijezdama.

_____________________Margherita Guidacci

***
***

Napomena prevoditelja: Potaknut prelakom nam zaboravljivosti kada je riječ o okruglim obljetnicma (smrti) naših velikana pisane riječi, sjetio sam se Montaleove, Krležine, pa evo i Šopove. Margherita Guidacci (Firenca, 25. 4. 1921. – Rim, 19. 6. 1992.), profesorica engleske i američke književnosti, a usput i prevoditeljica dviju boginja (E. Dickinson i E. Bishop) anglofonske poezije, nikada nije bila u Jajcu, ali je prodornošću svoje poetske intuicije, uz Šopov bolesnički krevet u zagrebačkoj Voćarskoj, dokučila sve ono što nama nepjesnicima nije dato da dokučimo.

Trudio sam se da to osjete i svi koji rado šalabajzaju Ajfelovim mostom! (tk)

Tvrtko Klarić 15. 10. 2011.