Spasijans

Vječnost je
užasno
dosadna
a bog upražnjava
tek jednu razonodu:
pasijans

moja majka je
zborila spasijans
kao baba bog ređa
pasijans grobljanskih
ploča
i naše jauke sluša
kao ja u djetinjstvu
kapanje
junske rose
dok čeka da se otvori
pasijans
Strašnoga suda
Marko Vešović 04. 03. 2019.