Sonet po Bajronu

Drugog svibnja vazda sam pun tuge:
Nestade moja domaja
Do maja
Devedeset druge.

A te tuge sve češće mi vele:
Tmurno si ništa na noge dvije
A oko tebe mnogi se vesele
Što domovine više nije.

Razletjela se naglo u komađe,
A nitko se sa metlom ne nađe
Nigdje u tebi, jebeni svijete
(I to s uma nikako ne smećem)
Krhotine da počisti sve te
I baci ih u kantu za smeće.

 2. 5. 2017.

Marko Vešović 11. 08. 2019.