Soldier zlue

(ili Caster hoće ići na more)

Dnevnik jednog penzionera/94

Alem Ćurin 02. 09. 2020.