Soba 3327

Soba 3327 u hotelu New Yorker, taj privremeni smještaj, koji možemo uzeti i kao metaforu privremenosti ljudskog trajanja, svjedoči o tom ispijenom čudaku istinitije od ičega što će Hrvati i Srbi o njemu kazati. Bogzna za čim je žalio u svojim zadnjim časovima, kad su njegove funkcije tijela otkazivale i ono što nazivamo duh ili duša zauvijek prestalo postojati, ali dosta sam siguran da mu nisu nedostajali ni njegov srpski rod ni njegova hrvatska domovina.

Ante Tomić 25. 05. 2013.