snovi devet

u autobusu na liniji
bagdad plovdiv
kondukter putnicima
na mikrofon čita roman

Goran Milaković 16. 02. 2018.