Snaga vjere

I u najmanjem stakalcetu
sa sakupljenih gomila razlupanih prozora
zrcali se lice Božje.

I najmanji mig
sa osunčanog smetlišta
znak je višeg prisustva.

Јa se nadnosim nad stakleno zrnce,
tražeći u njemu spasa.

Niotkud glasa.

1992.

Stevan Tontić 15. 06. 2011.