Škola primijenjene poezije/9

Težina pjesme

Znaš li
koliko teži
pjesma Graditelj Mire Petrovića?

Teži jedan kilogram,
bez posvete.

A, s posvetom teži
kao prototip valjka visine 39 mm
i promjera 39 mm,
a načinjen 1889.
od legure platine (90 posto)
i iridija (10 posto).
I čuva se u
Međunarodnom uredu
za utege i mjere (BIMP)
u Sévresu blizu Pariza.

Miro Petrović 25. 09. 2012.