Škola primijenjene poezije/4

12.

Probija se Koridor 5 C
Kroz moju zemlju,
Kroz moj zavičaj.
Kako sam čuo,
Koridor bi,
Počevši od ulaska u grad Mostar,
Trebao ići iznad Neretve,
Tako što će asfaltna ploha biti napravljena
Točno iznad samog korita rijeke.
Priča se da će,
Zbog opće sigurnosti građana,
Na obje obrve obale,
Biti postavljene
Visoke i teške armirano-betonske zidine,
Budući da je taj dio ceste
Pregusto i nehumano naseljen.

Na Carinskom mostu,
Jer mu to ime nalaže,
Navodno će postaviti
Kućicu za naplaćivanje cestarine.
Od prikupljenog novca,
šapuće se, bio bi plaćen rad –
Ne jedne,
Nego – dvije Vlade:
I županije i kantona
I to pod dva krova.

Ima prijedloga
Da Koridor 5C prođe ispod Starog mosta
Jer
Tako bi bilo riješeno
I turističko i političko pitanje No 1.

Čaršija šuška
Da će umjesto prometne signalizacije
Na bankinama biti živi ljudi
S glazbenim instrumentima
Koji će putnicima namjernicima
Pjevati himnu dobrodošlice:
Čudna jada od Mostara grada!

Miro Petrović 27. 02. 2012.