Škola primijenjene poezije/16

Kad bih dobio na lutriji

Kad bih dobio na lutriji
Jedan bih dio uložio
U sabrana djela
Ilije Ladina

Pa bih od prodaje
I profita
Kupio
Deset ili svih dvadeset tona
Ribljih konzervi

I sve bih poslao Gore
Iliji Ladinu
Neka jede, neka se hrani –
narednih dvije tisuće i petnaest godina

I gajbu piva, molit ću lijepo,
Poslao bih mu, odsebe,
Da zalije, u dane blagdanske!

Miro Petrović 31. 01. 2015.