Škola primijenjene poezije/15

Pjesnik Koroman

Pitali Ivana Pčelara
Kako maticu,
Među onolikim pčelama,
Prepoznaje,
Odmah.

Nije lako, nije lako,
Šali se Ivan Pčelar.

Pitajte Veselka Koromana
Kako pravu riječ
Među onolikim riječima
Prepoznaje odmah.
Nepogrješivo.

Miro Petrović 11. 01. 2015.