Škola primijenjene poezije bb

svako jutro,
postala mi navika,
pogledam prvo
jergovic.com:

jesam li štògod,
najzad, objavio,

je li se štògod
sámo napisalo?

Miro Petrović 03. 06. 2012.