Skica za pjesmu o Bosni

***
Mene je moja majka rodila bosa
I nad mojom glavom smokva
Drhti k’o dedina ruka

Meni je Bosna lokva
U koju sam sko
čio
Dok otac je – s komšijom ro
čio:

O mrginjima, o plugu
Što ušao je
u našu
grudu

Mene je moja majka rodila bosa
I meni je Bosna lokva
U koju sam sko
čio

Da poštrapam ovo malo
sun
čevih zraka

***
Meni je Bosna lokva
U kojoj su moje noge pokisle

Do članaka
I ništa više

***
Ima Bosna i more
U kojem Bosanci pla
ču svoje more

***
A i to more
Valja se od zore do zore

I njeno tijelo na obali
Val bali

***
Meni je Bosna mora
Iz koje bježim

Od koje se – k’o od
stiropora – ježim

***
Mene je moja majka rodila bosa
I meni je Bosna lokva

U koju sam uskočio
Da poštrapam

Ovo malo sunčevih zraka

***
Mene je moja majka rodila bosa
I nad mojom glavom kao smokva

Drhti dedina ruka
Kao kišobran od ovozemaljskih muka

(Kao mukobran)

***
I meni je Bosna… I meni je rosa…
I meni je bosa… I meni je Bosna –
Hipodrom gdje se vje
čito utrkuju vječiti miši.

I gdje su publika zrikavci… Te vječne tetke.
Što preme
ću prostih rečenica retke.
I od njih vezu goblene…

***
Meni je Bosna tetka
Od mojih majke i oca

neudata sestra.

Almin Kaplan 06. 09. 2015.