Sine, ko ne voli škuolu, ne voli ni rođ’nu mater

Dnevnik jednog penzionera/5

Alem Ćurin 17. 10. 2018.