Selidba

1.

Iz Porodice Ribar moradoh da preprtljam
Na Dobrinju, u ulicu veoma tihu,
U tridesetak kvadrata,
Gdje, dalek od mira i od rata,
Mogu još slobodnije da trtljam
U vezanome stihu
O svojoj odživjelosti
I to do kosti.

Dvije hefte sam gledao, dan i noć,
Kako, u našem stanu, sve Gordanino
Iz dragulja prelazi u smetlje.
I nikada mi ovaj svijet
Strašnije bio nije
Osvijetljen.

Gordana je po drugi put umrla.
Ali, pred njenom šćeri, iz grla
Oteo mi se nije jauk.

Preostao je nauk
Što s uma se ne smeće:
Sve će sreće u smeće.

2.

U nov stan ušla je njena smeđa komoda
Od punoga drveta.
Tu mi je sad blago cara Komoda,
​Možda i sveg svijeta.

19. 8. 2019.

Marko Vešović 28. 08. 2019.