Šejh bez sljedbe

_____________________Ali Puziću

U hramu što povazdan
miriše

Na bijeli bor
na hrast
i jelu

Majstor mjerka odležale
ukraj naslagane
grede

Buduće prozore
Stolove

Hrpice pilotine

Mrve hljeba

Igor Borozan 21. 09. 2019.