Sat

Dvanaest sati i trinaest minuta, pokazivao je.
Na poklopcu ugravirano: za petnaest godina rada.

Tehničke karakteristike sata su da kuca na puls, a može
raditi četrdeset osam sati bez pulsa, nepotrebna potrošnja baterija,

solidan kaiš i poznata marka daju mu određenu materijalnu vrijednost.

Svak je uzeo ponešto, čizme, čuturu, jaknu, a ja sam skinuo sahat.
Znači, leš sa čije ruke sam ga uzeo više od dva dana bio je beživotan.

Nosio sam ga uraru; pregledao ga i kaže: sve je ispravno.
Stavim ga oko ruke – neće da kuca. oko njegove ruke kuca.

Mislio sam ga čak i prepraviti
da umjesto na puls radi na baterije, ali ne može.

Odnesem ga drugom uraru – ista priča: na njegov puls kuca,
a na moj ne može. “Kao da ljudsko nisi biće”, reče mi.

Adnan Žetica 31. 10. 2013.