Sarajevsko proljeće

Pjesma za komponovanje*

 

Sarajevom kad proljeće hara,
Ne znaš kud da kročiš van behara.
Mahale su s mirisom jasmina
Ko da svakom prošla je Emina.

_____U proljeće, i novo i staro,
_____Ko Grčka, ko prsten Šahrijarov,
_____Može s tvojim srcem da se desi
_____Što nikada sanjao nijesi.

Sarajevom kad hara proljeće,
Vječnost sva u trenu prolijeće.
Ne znaš – i to jedino jasno je –
Šta bijaše moje, a šta tvoje.

_____U proljeće, i novo i staro,
_____Ko Grčka, ko prsten Šahrijarov,
_____Može s tvojim srcem da se desi
_____Što nikada sanjao nijesi.

Kad proljeće hara Sarajevom,
Ne znaš gdje je desno, gdje lijevo.
Znaš jedino da putanja ima
Kojom duše lete k nebesima.

_____U proljeće, i novo i staro,
_____Ko Grčka, ko prsten Šahrijarov,
_____Može s tvojim srcem da se desi
_____Što nikada sanjao nijesi.

 

* Ovo sam sročio  da sebi dokažem kako ne moraju obavezno biti poluimbecilnr sve pjesme koje su za komponovanje. Ovo je svakome razumljivo, ali ne moraš povraćati od banalnosti.

Marko Vešović 06. 04. 2017.