Sarajevo

Ti znaš kakvu ja kafu volim,
i kako sam skroman,
miris tufahija, i meni dosta

Ti o meni znaš sve, jer ti
si bio i prije

Tvoje vedro lice
uvijek me nasmije,
s ponosom te svima pokazujem,
i pazim da te ne obrukam

Zgodan si kao i uvijek,
a ja ostario, povuko se
u svoju samoću

Razgovaramo uglavnom noću,
i uvijek ispred mene naša slika,
gledam te sa Sedrenika.

Zoran Radulović 04. 09. 2019.