San o Ulici Emira Kusturice

Hoćemo li ovoj ulici dati ime Emira Kusturice
Ili Nelsona Piqueta pita me u mom snu žena
Koja ulicama daje imena Emira Kusturice obavezno
Kažem Nelson Piquet nikada nije bio svjetski prvak

Zatim se budim i znam Piquet je dvaput bio prvak
Ali u mom snu nije nijednom i strah me veliki hvata
Šta će ljudi reći hoće li me novine napasti jer sam predložio
Da se imenom Emira Kusturice ulica jedna nazove

I ne razumijem zašto je pitala mene
Žena koja ulicama daje imena
Kad u Sarajevu već pola života ne živim

Tonem u blaženstvo i san
U snu odmah znam da sve bilo je san
i nema mene u gradu u Ulici Emira Kusturice

Miljenko Jergović 28. 08. 2015.