Šāhanšāh

U prizemlju stare kuće
od sedre na Alifakovcu
gorjele su lojanice
žrtvenice

Nišani poljuljani dunijom
šutili su snijeg

Plava zora smijehom
se porađala 

Iako na avliji nikoga
nije bilo glasala su se
odnekud djeca

Ciktala su:
Šahanšah! Ovdje živi kralj
kraljeva, ustaj vascijeli svijete!

Starci koji su pošli u džamiju
sneno su se okretali
ka zvukovima

snijeg je tajio
riječ

Glas pade pred nas!

Srđan Sekulić 05. 02. 2024.