Ruke

U naša sela
Još ne bješe zaigrala
Peraća mašina.

I ona, djevojka ta,
Rublje prala
Na česmi
Blizu kuće.

Snijeg je i hladno je
A s njenih ruku
Sa zasukanim rukavima
Para bije.

To se krv djevojačka
Isparava.

A onda je došla nova zima
I snijeg pao
I česma se pretvorila u ledenicu
Čije se vrh zabadao
U smrzlu zemlju.

Na njenom grobu
Po svunoć poigravaju
Snijeg i vjetar
Dižući bijelo pramenje
Koje se gubilo u noći
Ko ono para
Sa njenih ruku
Dok je rublje prala
I sanjala
O nekoj,
Tamo u drugom selu,
Novoj kući.

Faiz Softić 09. 09. 2023.