Rudari, kovači, pijanci i njihove žene (6)

Hvala Bogu pa smo katolici

Daidža Mato Karivan dvaput se ženio.

Obje njegove žene bile su Albanke. Kada je ostao udovac i kada je u kuću doveo drugu ženu, nitko mu nije vjerovao da nije tražio baš Albanku.

Prva je bila dobra domaćica, čestita i postojana u svemu. Išla je u crkvu češće nego što naše žene idu. Ljudi su se tome čudili. Neka je zlobnica rekla: mora da je Arnautka vrlo grešna, kad svakoga dana mora u crkvu.

Jedva se daidža Mato oporavio od njezine smrti.

Ali nije tražio drugu Albanku. Slučajno ju je sreo ili mu je bilo suđeno da ženi Albanke.

– Hvala Bogu, pa smo katolici! – bila je njena uzrečica.

Svima je to bilo smiješno.

Kao da im nije bila katolkinja. Ili im se činilo da je i ona vrlo grešna.

II

U pola osam, osam zvonila je zdravomarija.

Tada su svi bježali u kuću. Govorilo se da su kasna doba. I tko zna što se to po vani događa. Nakon zdravomarije, kada bi se nad Kreševo spustio mrak, život je prestajao teći po Svetome pismu. Zavladale bi ale i karakondžule, čaršijom bi prošetali mrtvi, oživjele praznovjerice. Ljudi su jedni drugima upadali u ružne snove.

Trajalo je to do pet ujutro.

Tada su se svi budili, svejedno je li ljeto ili je zima. U zimska doba, u pet sati još uvijek je duboki mrak. Ali više ne onaj mrak, nego naš mrak iz Svetoga pisma.

III

Bakšić je bio činovnik na rudniku.

A Bakšićka muslimanka po starome adetu, pokrivena.

Rodila je dvije kćeri.

Starija umrla mlada.

Pedeset godina kasnije, mlađa kad bi srela Olginu i Franjinu kćer, zagrlila bi je i govorila:

– Drago mi te sresti, kao da sestru svoju gledam!

IV

Kada je oglašen dekret protiv zara i feredže, Zehra je dolazila da se žali:

– Olga moja, ko gola sam ti!

Olgi je Zehrina golotinja bila kao njezina rođena.

Revolucija nije imala razumijevanja za ljudsku sramotu.

Revolucija je u Kaknju i Kreševu bila besramna.

Miljenko Jergović 08. 11. 2012.