Rosa iz džehenema/6

(bilješke za poemu)

20.

Ta misao često dođe pred svanuća,
Skupa s mirluhom zavičajnih venja
Što dušu nudi nepoznatom vjerom,
Ili bar val svagda neznana ganuća
Ratosilja me traljavoga mesa
Koje tad gledam kao s vrha Prenja,

Dođe mi nakon onih noći zaman
Probdjevenih za kompjuterom,
(Šta sa tim s ćorcima, ili sa hicima
Ispaljivanim u nebesa?
I šta sa ovim fatamorganama
Koje kazuju da pustinjom lutam
Jer mi noga skrenu sa pravoga puta?)
Kad se ćutim kao klenov list opao,
I kada se sluti, po ptičijim kricima,
Da je svaka duša na svijetu sama –

Osvitna misao da sam ukopao
Ašovom se u stih i da povlačenja
Nema mi, kao ni vojnicima
Kojima su iz leđa kuće
Sa njihovom djecom i ženama
I ptičijim jatom što cvrkuće
Iz niskog drijenja.

I tada mislim: srce će s visine
Da padne, kao ptica pogođena
Dok je pjevala, ako veza njena
Sa Papama se zasvagda prekine.

21.

A kad veliku poeziju štijem –
Često, kao da mi je u duši
Onaj iz djetinjstva dan svetog Ilije
Sa vjetrom koji usta suši.

I ponajljepše od pjesama
Tih prolaze mi kroz sve rane
Kao ponoćni glas česama
Il u beharu prvom grane.

I ko da zaboravljam Jehovinu uzdu
Dok mislim, nad ovom blatnom rijekom:
Majakovski nikad nije Zemljom uzduž
Išao, već svagda poprijeko.

I, ko zna, Zogović, iz zagrobnih tmuša,
Tačnije, njegov prah iz urne
U Dečanima, možda, jošter krasnu,
Kao u Mašnici, junsku kišu sluša
I padaju mu na pamet azurne
Rime i zatim u nebiću gasnu.

I kao da sam se ponad Rumije,
Možda čak ponad Anda
Vinuo, gdje ništa ne mogu da kažem
Ali još mogu da se sjećam:
Bože, tačni li su stihovi Fernanda
Pesoe: više ne umijem
Uspješno sebe da lažem
I zato više ništa ne osjećam.

22.

Pojila me čemerom i jedom
I držala me blizu svoga lica
Kao Bogorodica
Čedo.

< juni 2010, decembar 2012, maj 2013>

Marko Vešović 01. 01. 2014.