Rečenica o D. Ozmi

 

Nama kasnonoćnim čitačima
Često gase struju, jer im naše svjetiljke

Razbuđuju ušuškanu djecu, s poljupcem
Na licu, kao štambiljom na
punomoći

Gospodu da ih voda nebeskim diznilendima
Ugasili je ve
čeras pred kraj rečenice o D. Ozmi

Uhićen je i 16. studenog deportiran u Jasenovac,
Gdje su ga sljede
će godine1

Fali jedna riječ, ostala na narednoj stranici
Struje nema, i ne
će je biti svunoć

Dok usnivam, pomišljam
Možda su ga ipak, malo pustili

Pa onda ubili

 

1 Rečenica se nalazi na 225. stranici knjige Sarajevo, plan grada i završava na 226.

Almin Kaplan 20. 01. 2016.