Reč i misao

Novinski kiosk
je balkon
na kome je netko
objesio mrtvo vrijeme
da se suši

autobusi su nekad imali
kućne zavjese
toalet u zadnjem dijelu
stepenice za krov
gdje se smještala prtljaga
i pepeljare
koje si mogao
otvarati i zatvarati
cijelim putem do odredišta
u nekom svom ritmu
uvaljen u plišano sjedište
ne misleći ni na šta
osim na taj šklopocavi zvuk
metalne naprave
i zašto žene vladaju mirisima
rano izjutra

biblioteka Reč i Misao
izdavača Rad iz Beograda
objavila je Singerovu
Krunu od perja
i čitavu seriju
fantastičnih naslova
na malom formatu
uvijek istih
narančasto-crvenih
korica
mijenjalo se samo
nebo u duši mojoj
i čuđenje
koliko je
i kako je neshvatljivo
divno to carstvo.

Duško Babić 15. 01. 2020.