Razgovor sa Stevanom

Razgovarao sam sa Stevanom
o Nedžadu
o njegovoj knjizi “Vječnik”
o njegovoj
smrti.
Nedžad je umro iznenada –
reče Tontić,
a zatim malo stade, pa dodade:
Sve su smrti iznenadne.
A ja sam govorio o
ličnom iskustvu sa
pisanjem i
rekao nešto tipa:
tek kad stavimo riječi na papir
shvatimo kakve omaške pravimo
dok govorimo.

Almin Kaplan 26. 05. 2013.