Razglednica ovog ljeta

Juretu

 

Oči me bole od jarosti juga.
Snaga mi kopni, malka je. Ipak sam uspio doći gore.
Gore su boje nalik licu blijeda djeteta.
Zvižde mi pluća, palim još jedan cigar.
Otvaram Union.
Ovdje su psi većinom oštećeni.
Takav jedan, starac stari, slijep na jedno oko, potpuno gluh, drhti i dahće,
_______________________________________gleda me tugom

živog na odlasku.
Njegovim slijepim okom vidim još stariji bor i slušam svađu ptica.
Težaci su sjeno skupili uz šum valova.
Iza polja je more.
Uvečer liježem u šaš na obali.
San mi je kao paučina.
Odjednom sam postao star.
Istra. Lovrenčica – San Lorenzo.

 

Nedim Tanović 08. 08. 2020.