Razglednica iz Orhida

Dešava se tako nekad leti da namerno zaskitam nekim perifernim predelima gde grad posustaje pred prirodom i gde se, osim retkih kupača, može pored vode naići na usamljenog ribolovca amatera sa odbačenim biciklom iza i upaljenim tranzistorom do njega. Izvan prepunog letovališta ova mesta kao da su na rubu poznatog, te posle desetak koraka, pomalo nemarno, čak rasejano, prepuštam da mi se telo i misli postepeno olabave. Čak se i ona dva labuda što tromo, sa paralelno izduženim vratovima, na desetak metara od mene, plove jezerom, prave kao da su sami. 

Pa i meni, onako samom, sasvim je prijatno.

Aleksandar Prokopiev 22. 08. 2022.