Ratni zarobljenici

Proticala je druga godina od smrti oca kada sam se julske noći 1972., nešto ranije nego obično, vraćao kući iz svakodnevnog momačkog družanja s prijateljima. A pred ulazom u dvorište, koji metar dalje od kapije parkirani plavi Fiat 850 kupe zapadnonjemačkih registarskih tablica predstavljao je malo iznenađenje. Jer, tada nikoga u rodbini, pa ni prijatelja, nisam imao koji bi bio na privremenom radu u Njemačkoj. Nije vrijedilo ni pomišljati ko bi to mogao posjetiti moju familiju iz inostranstva, ali znatiželja je dostizala kulminaciju.

Ušao sam u dvorište i u bašti pred kućom za stolom su sjedili: majka, brat i dva gosta: muškarac bliži šezdesetim nego pedesetim godinama i žena, vjerovatno supruga, približno iste starosne dobi kao i njen pratilac.

Iznenađenje nije moglo biti veće. Predstavljajući me gostima majka je kazala da je gospodin Karlo iz Frankfurta i da je 1950-ih godina s ocem radio u gradskoj pekari, a da je gospođa njegova supruga (ne sjećam se njenog imena), te da su – vraćajući se sa odmora na Jadranu – odlučili posjetiti našu porodicu. U tom momentu u glavi su mi se množile razne misli, bez nekih prisjećanja, jer ne pamtim da mi je otac, mada sam s njim rijetko pričao o ljudima s kojima je radio, izuzev onih koji su ga početkom šezdesetih godina proteklog stoljeća kući prilikom njegovog ispraćaja u penziju došli posjetiti.

Umjesto pitanja koja sam Karlu htio postaviti – a govorio je prilično dobro naš jezik pa se konverzacija odvijala upravo na tom jeziku – brat me preduhitrio s nekoliko objašnjenja u stilu: znaš, Karla su pred kraj rata partizani kao njemačkog vojnika zarobili i on je ostao u Kaknju desetak godina nakon rata kao zarobljenik, radeći u pekari da bi se sredinom pete decenije prošlog vijeka vratio u svoju domovinu.

Pogledao sam Karla, onako iz prikrajka, počevši ga smatrati neprijateljem, jer je u Drugom svjetskom ratu kao okupator došao u Jugoslaviju da ratuje protiv naših partizana, promijenivši naglo svoj stav prema ovom našem (nezvanom) gostu. A Karlo je neprekidno evocirao svoja sjećanja na dane provedene s mojim ocem na radu, prvo u “Kasini”, gdje su pekli kruh a kasnije u novosagrađenoj gradskoj pekari uz rijeku Zgošću, kod Kamenog mosta, objašnjavajući kako je negdje oko Sarajeva zarobljen pa doveden u Kakanj da radi u pekari, jer je to bilo njegovo zanimanje a ne da nosi pušku i ubija partizane. A u ratu je morala postojati i pozadina koja se brinula o borcima obezbjeđujući im logističku podršku, kako se to danas kaže.

Dosta toga me interesiralo, ali svu moju znatiželju iz pristojnosti nisam pokazivao. U tom razgovoru pitao sam ga i šta sada, 25 godina nakon završetka rata, radi očekujući da će reći kako je i dalje pekar. Iznenađen sam bio njegovim odgovorom; kazao mi je da radi u tvornici margarina u Frankfurtu i da je istovremeno i sindikalni aktivist, te da je predsjednik jedne od tamošnjih mjesnih ogranaka Sindikata. Pričao nam je Karlo mnoge dogodovštine iz kakanjske pekare, ali su one u mojoj svijesti ostale beznačajne u odnosu na činjenicu da su u doba mog djetinjstva, eto, gotovo desetak godina nakon rata, postojali zarobljenici koji su radili, da li za plaću ili samo za stan i hranu i da se nisu mogli vratiti u svoju zemlju sve dok se to, vjerovatno, na nivou dviju država nije zakonski uredilo. A kad su svi ti njemački zarobljenici početkom 1950-ih godina amnestirani i ostavljeno im na volju hoće li se vratiti u svoju državu ili ostati u Jugoslaviji, Karlo je bio dosta oprezan prema tim političkim odlukama, mudro ostavši nekoliko godina da kao slobodan građanin i dalje radi u kakanjskoj pekari. U međuvremenu je upoznao i djevojku iz ovdašnje porodice Karlovića, pa s njom stupio u brak i kad se uvjerio da ga novoosnovana vlast u Njemačkoj neće teretiti za ratno nedjelo izdaje – da se na završetku rata predao partizanima kako bi ostao živ, tek tada se vratio u SaveznuRepubliku Njemačku. 

Nakon odlaska naših njemačkih gostiju pitao sam brata sjeća li se on, budući da je stariji deset godina od mene, tih njemačkih zarobljenika koji su radili u pekari.

Kako da ih se ne sjećam, kazao je te objasnio da ih je u Kaknju bilo nekoliko stotina, koji su radili najviše u Rudniku u kome su s našim ljudima kopali ugalj. Priča mi tako brat da je prvi logor u kome su živjeli zarobljenici bio podignut između naselja Čatići i Doboj, na lijevoj strani rijeke Bosne (danas je to lokacija naspram stadiona FK Mladost), odakle su u koloni, pješice zarobljenici svakodnevno odlazili na rad u Rudnik, da bi kasnije iz tog logora bili prebačeni u novi kod današnjeg Doma kulture i onaj u Albaniji, na lokalitetu današnje Katićeve kuće.

Nije mi brat detaljnije kazivao o tim zarobljenicima, ali sam istinu o tim nesretnim ljudima (a kakvi bi svaki zarobljenici mogli biti nego nesretni) saznao prije koju godinu iz literature koju su ostavile starije kolege. U tim dokumentima uzgredno se spominju zarobljenici koji su radili, prevashodno, u rudničkim jamama kopajući ugalj.

Karlo je samo jedan od tih njemačkih zarobljenika koje su u borbama, posebno prilikom konačnog oslobođenja Jugoslavije 1945. godine, uhapsili partizani ili oni što su se samovoljno, bez borbe, predali oslobodiocima. Bili su smješteni u tri kakanjska logora, od koji je bio najveći onaj na Plandištu, lokalitetu nešto ispod današnjeg Doma kulture. U neposrednoj blizini rudničke željezničke pruge bio je veći prostor ograđen bodljikavom žicom, u čijem krugu je bilo desetak nabrzinu podignutih drvenih baraka, namijenjenih za smještaj i boravak zarobljenika. Na dva kraja logora bile su podignute visoke osmatračnice sa kojih su čuvari posmatrali logor i teren u njegovoj neposrednoj blizini, a na osmatračnicama veliki rekflektori koji su noći osvjetljavali logor i okolinu.

Taj prizor čuvara sa šmajserima na grudima i prostor ograđen bodljikavom žicom ostali su i danas u sjećanjima tadašnje djece, a danas ljudi koji predstavljaju najstariju generaciju ovdašnjeg stanovništva. 

Svakog jutra nešto iza šest sati željezničkom prugom bi parna lokomotiva dovlačila dva zatvorena vagona u koja bi se ukrcavalo stotinjak, možda i više zarobljenika koji su odvoženi na prisilni rad u rudničku jamu – kilometar i pol udaljenu odavdje – da, zajedno sa pridošlim ljudima iz susjednih sela pa i gradova kopaju ugalj, potreban za obnovu ratom porušene države. Nakon odrađene dnevnice, iza 15 sati, a nekada i kasnije, lokomotiva je, u ta dva vagona, zarobljenike vraćala do mosta na Bosni, odakle su se umorni prisilni rudari vraćali u svoje barake.

Radili su ti njemački zarobljenici i u drugim dijelovima rudnika, kao što je bio strojni pogon u kome se opravljala rudnička mehanizacija, te stolarija, pilana i još neke radionice. A kako je među njima bilo i vrsnih majstora, pa poneki i inženjer, u tim rudničkim pogonima stasavala je mlađa generacija domaćih majstora koja je učila zanat od tih njemačkih zarobljenika, prihvatajući u nazivu alata i nekih vrsta poslova njemačku terminologiju.

Nekoliko zarobljenika radilo je i u pekari u proizvodnji kruha i peciva pokazujući svoje umijeće i recepture za pravaljenje i pečenja hljeba mladim pekarima.

Oni zarobljenici koji su imali položen vozački ispit za automobile bili su prvi šoferi u Kaknju, vozeći prve poslijeratne kamione i putnička vozila u Rudniku, kojih su se mogli izbrojati na prste jedne ruke. Ti vozači, zvani slobodnjaci – prije svega zbog svog primjerenog ponašanja – imali su veću slobodu od drugih zarobljenika i kretali su se slobodno po naselju.

Nakon desetak godina rada, jer neki su ovdje dovedeni još dok je trajao rat, zarobljenici su odlukom Vlade Jugoslavije u dva maha do 1949. godine amnestirani, pa je od ukupno repartriranih (raspoređenih) 213.387 ratnih zarobljenika iz Njemačke, Austrije i drugih država koji su bili u Wermachtu pušteno na slobodu, kao i ovi smješteni u kakanjskim logorima. Međutim, nekoliko njih je ostavilo i kosti u Kaknju. Stariji Kakanjci su pričali da je iznad naselja, negdje oko Šimića, postojalo i groblje otvoreno isključivo za sahranu ovih zarobljenika koji su umirali prirodnom smrću, od povreda na radu ili ranije poginulih u borbama. 

Karlo je, eto, imao sreću da je kao pekar u prvim poslijeratnim godinama Drugog svjetskog rata, zajedno s još stotinama drugih, da preživi ovo zarobljeništo, koje je bilo dio njegove uzbudljive životne epizode.

Raif Čehajić 17. 07. 2019.